สถานที่จำหน่าย/Location

เปิดแผนทีนำทาง

โคลีเซี่ยม ยะลา

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1

(ตรงข้าม มิสเตอร์โดนัท)

105 ถนนสิโรรส

ตำบล / แขวงสะเตง

อำเภอ / เขตเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทร : 073-228-259

เปิดแผนทีนำทาง

ซุปเปอร์ ยะลา

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1

(หน้าจุดโปรโมชั่น)

10-14 ถนนระนอง

ตำบล / แขวงสะเตง

อำเภอ / เขตเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทร : 073-212-387

เปิดแผนทีนำทาง

ฟารีดาบิวตี้ ยะลา

(ใกล้ห้างซุปเปอร์ ยะลา)

28-30 ถนนระนอง

ตำบล / แขวงสะเตง

อำเภอ / เขตเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทร : 087-477-8015

© 2016 Universe Beauty contactus@universe-bty.co.th

02-639-4567 line ID : @u-direc.com facebook : tellme.cosmetic