สถานที่จำหน่าย/Location

เปิดแผนทีนำทาง

โคลีเซี่ยม พัทลุง

ชั้น 1

(ติดบันไดเลื่อนทางขึ้น ตรงข้าม KFC)

89 ถนนจรูญธรรม

ตำบล / แขวงคูหาสวรรค์

อำเภอ / เขตเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

รหัสไปรษณีย์ 93000

โทร : 074-617-804

© 2016 Universe Beauty contactus@universe-bty.co.th

02-639-4567 line ID : @u-direc.com facebook : tellme.cosmetic