สถานที่จำหน่าย/Location

เปิดแผนทีนำทาง

ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1

(ฝั่งซุปเปอร์มาเก็ต)

274 หมู่ที่ 8

ตำบล / แขวงอิสาณ

อำเภอ / เขตเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

โทร : 044-612-242

เปิดแผนทีนำทาง

ทวีกิจพลาซ่า บุรีรัมย์

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1

(ตรงข้ามร้านหนังสือนายอินทร์)

393/2 ถนนจิระ

ตำบล / แขวงในเมือง

อำเภอ / เขตเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

โทร : 044-612-815

เปิดแผนทีนำทาง

โรบินสัน บุรีรัมย์

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1

125 หมู่ที่ 6

ตำบล / แขวงกระสัง

อำเภอ / เขตเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

โทร : 044-600-600-7

© 2016 Universe Beauty contactus@universe-bty.co.th

02-639-4567 line ID : @u-direc.com facebook : tellme.cosmetic