สถานที่จำหน่าย/Location

เปิดแผนทีนำทาง

เจริญภัณฑ์ พะเยา

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1

(ติดลานโปรโมชั่น)

12/7 ถนนรอบเวียงประตูกลอง

ตำบล / แขวงเวียง

อำเภอ / เขตเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา

รหัสไปรษณีย์ 56000

โทร : 054-410-295

© 2016 Universe Beauty contactus@universe-bty.co.th

02-639-4567 line ID : @u-direc.com facebook : tellme.cosmetic