สถานที่จำหน่าย/Location

เปิดแผนทีนำทาง

แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น

แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 2

69/9 ถนนกลางเมือง

ตำบล / แขวงในเมือง

อำเภอ / เขตเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ 40000

โทร : 043-321-971

© 2016 Universe Beauty contactus@universe-bty.co.th

02-639-4567 line ID : @u-direc.com facebook : tellme.cosmetic