สถานที่จำหน่าย/Location

เปิดแผนทีนำทาง

แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

จุดโปรโมชั่น ชั้น 1

179/1 หมู่ที่ 5

ตำบล / แขวงเวียงยอง

อำเภอ / เขตเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน

รหัสไปรษณีย์ 51000

โทร : 053-093-489

© 2016 Universe Beauty contactus@universe-bty.co.th

02-639-4567 line ID : @u-direc.com facebook : tellme.cosmetic